Aveti nevoie de pasaport si v-ati saturat de incompetenta functionarilor publici? V-ati plictisit sa va tot plimbe de la un ghiseu la altul fara niciun rezultat? Aici puteti gasi toate informatiile de care aveti nevoie pentru a nu pierde foarte mult timp in vederea obtinerii pasaportului.

Daca sunteti in Romania si vreti sa va faceti un pasaport, trebuie sa va prezentati pesonal la serviciile publice comunitare judetene si al municipiului Bucuresti pentru eliberarea pasapoartelor simple ( in cadrul prefecturilor judetene si capitalei ).

Daca va aflati in strainatate, pasaportul se obtine prin intermediul Ambasadelor sau Consulatelor Romaniei din tara in care va aflati.

Pasapoartele sunt de mai multe tipuri asa ca le vom lua pe rand si la fiecare in parte am sa va ofer toate informatiile necesare.

Pasaportul simplu:

Pasapoartele simple se elibereaza de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin serviciile publice comunitare judetene si al municipiului Bucuresi ( dupa caz ).

Acte necesare:

– Cerere tip model 1 care se poate descarca de la pasapoarte.mai.gov.ro- Actul de identitate in original si copie- Chitantele de la CEC sau trezorerie care dovedesc achitarea taxelor de emitere a pasaportului ( taxa consulara : 32 RON si taxa pasaportului: 64,2 RON ).– Fotografia se va realiza la ghiseul la care se depun actele pentru eliberarea pasaportului- In cazul in care numele a fost schimbat, trebuie precizat.

Pasapoartele se elibereaza personal posesorilor, sau pentru cazurile exceptionale, prin intermediul Misiunilor Diplomatice ale Romaniei din strainatate.

Cazuri exceptionale :

– Cei aflati la studii sau care desfasoara activitati lucrative in strainatate, in tari situate la distanta de Romania, nu dispun de posibilitati materiale pentru transport, iar perioada studiilor ori activitatilor lucrative depaseste cu peste un an valabilitatea psapoartelor pe care le poseda;

– Cei ce se afla la tratamente in strainatate si prezinta documente medicale in acest sens;

– Dupa caz, alte persoane aflate in situatii deosebite si care sunt apreciate ca atare de catre lucratorul consular;

– Persoanele care poseda permise de rezidenta in tarile respective, sau care au facut demersuri pentru obtinerea rezidentei, sunt in perioada de asteptare si pot dovedi acest lucru (poseda resguardo – in Spania , sau ricevuta/ cedolino – in Italia).

Pasaportul simplu pentru cetatenii romani care isi stabilesc domiciliul in strainatate:

Acte necesare:

– Cerere tip, in 2 exemplare, care se gaseste la sediul birourilor de pasapoarte si reprezentantele diplomatice sau consulare ale Romaniei din strainatate; cererile se completeaza cu cerneala de culoare neagra si vor fi semnate de solicitanti in interiorul chenarului anume desemnat, fara sa se depaseasca conturul;- Pasaportul model 2001, original si 2 copii de pe paginile 2 – 3;- Certificat de nastere, in original si 2 copii;- Certificat de casatorie sau hotarare de divort, in original si 2 copii;- Dovada din care rezulta aprobarea stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop);- 3 fotografii color tip pasaport (4,5 cm x 3,5 cm);- Chitantele CEC sau trezorerie care dovedesc achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara ( 32 RON ) si taxa reprezentand costul pasaportului ( 64,2 RON );– Cand cererea pentru eliberarea noului pasaport se depune in strainatate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, taxa consulara va fi achitata in valuta.

In situatia in care la depunerea documentelor necesare eliberarii unui pasaport, se solicita si includerea unui minor cu varsta sub 14 ani, in afara documentelor mentionate mai sus, se vor prezenta urmatoarele:

– Cerere tip model nr. 4, in 2 exemplare;- Certificatul de casatorie al parintilor, in original si 2 copii;- Pasapoartele parintilor, in original si 2 copii;- Dovada aprobarii stabilirii domiciliului in strainatate (viza in forma stabilita de autoritatile statului respectiv, carnet de rezident, pasaport national, carte de identitate ori alta dovada scrisa, eliberata in acest scop), in original si 2 copii;- Acordul ambilor parinti ori al reprezentantului legal privind includerea minorilor in pasaport, autentificat la notariat sau dat in fata lucratorului de pasapoarte;- 3 fotografii color tip pasaport (4,5 cm x 3,5 cm);- Certificatul de nastere al minorului in original si 2 copii;

Includerea minorilor in pasaportele parintilor odata cu emiterea pasapoartelor simple cu mentiunea domiciliului in strainatate este scutita de plata taxelor consulare.In cazul includerii ulterioare a minorilor in pasaport se vor prezenta si chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea aferenta includerii (3 RON – taxa includere, pe numele copilului, 3 RON – taxa inregistrare cerere, pe numele parintelui);

Regimul pasapoartelor privind copiii minori sub 14 ani ai cetatenilor romani:

Copiii sub 14 ani pot fi inclusi in pasapoartele parintilor asa cum am scris mai sus, sau pot beneficia de un pasaport individual.

Acte necesare pentru pasaportul individual:

– Cererea tip si anexa (cartonas);- Certificatul de nastere, in original si copie ;- Actele de identitate ale parintilor sau ale reprezentantului legal in original si copie;- Consimtamantul ambilor parinti sau al reprezentantului legal, autentificat la notariat, sau dat in fata lucratorului de pasapoarte;- Documente justificative din care sa rezulte motivarea solicitarii;- Hotararea judecatoreasca ramasa definitiva prin care minorul a fost incredintat unuia dintre parinti, in original si copie;- Chitantele CEC sau trezorerie care dovedesc achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara (32 RON) si taxa reprezentand costul pasaportului (64,2 RON);– Pasaportul anterior ( daca este cazul ).

Titlul de calatorie – Pasaportul consular:

Cetatenii romani aflati temporar in strainatate ale caror pasapoarte au termenul de valabilitate expirat sau care, din diferite motive, nu mai poseda pasaport ori alt document de calatorie asupra lor, pot solicita misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare eliberarea unui titlu de calatorie.

Titlul de calatorie se elibereaza pentru ca titularul sa se intoarca in tara. O data cu intrarea in tara, titlul de calatorie isi pierde valabilitatea.

Persoana care solicita eliberarea unui titlu de calatorie in locul pasaportului furat, pierdut, deteriorat, distrus etc. va trebui sa prezinte la misiunea diplomatica sau oficiul consular urmatoarele:

– Cerere tip, pusa la dispozitie de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate;- Doua fotografii color 3,5 x 4,5 cm, identice si de data recenta;

Pentru situatia in care pasaportul romanesc a expirat:

– Prezentarea in original a pasaportului;- Copie xerox a pasaportului (primele patru pagini).

Pentru situatiile de pierdere, furt sau distrugere a pasaportului:

– Declaratie proprie privind imprejurarile disparitiei sau distrugerii pasaportului;- Raportul politiei eliberat in urma declaratiei de pierdere sau furt, fara acest document cererea nu va fi inregistrata:- Un document cu fotografie, cu care sa-si dovedeasca identitatea (buletin/carte de identitate, permis de conducere auto, livret militar, diplome de studii cu fotografii etc).

In cazul in care cetateanul roman nu detine documente prin care sa poata face dovada identitatii sale, titlul de calatorie va fi eliberat numai dupa ce misiunea diplomatica sau oficiul consular obtin aprobarea autoritatilor competente din Romania, procedura care poate dura aproximativ 10 zile.

IMPORTANT!

Obtinerea Pasaportului NU mai este posibila prin intermediul unui imputernicit cu procura speciala ci doar personal la autoritatile competente din Romania sau prin intermediul Misiunilor Diplomatice ale Romaniei din strainatate.